Vi arbejder strategisk med 
Aktionsplanlægning
 

Kort fortalt går metoden ud på, at man løbende gennemfører og tester strategiske projekter og løsninger i lille skala, inden man realiserer eller forkaster dem

Rundt omkring i kommunerne står der planer på hylderne og samler støv, selvom mange af dem faktisk er gode nok indholdsmæssigt. For det kan være svært at komme fra de overordnede visioner og strategier og til de konkrete handlinger, der har det med at blive kortsigtede. Derfor ser vi ofte, at strategien fastholdes på møder og strategiseminarer og på de store byplanstegninger, mens byens øvrige aktører fortsat handler i overensstemmelse med det der giver bedst mening her og nu for dem – hver især. Samtidig mødes politikerne især i de mindre byer, af mange udfordringer og muligheder, som skal gribes her og nu og her kan de langsigtede planer komme på tværs. Derfor er flere politikere trætte af planer og mere fokuserede på at træffe gode kortsigtede beslutninger. I vores optik er der brug for begge dele – både den langsigtede visionære og strategiske planlægning og at kunne gribe og handle på de her og nu muligheder og udfordringer, der hele tiden opstår.  Derfor skal der skabes sammenhæng og balance mellem de lange linjer og de kortsigtede handlinger, og det kan vi bruge strategisk aktionsplanlægning til. Kort fortalt går metoden ud på, at man løbende gennemfører og tester strategiske projekter og løsninger i lille skala, inden man realiserer eller forkaster dem. 

”Vi tror, strategisk aktionsplanlægning virker, fordi vi her kobler den abstrakte, visionære fremtid, med den konkrete, praktiske nutid. Herved forbedres chancerne for at de langsigtede, strategiske planer, som kommunerne laver, rent faktisk understøtter en ønsket udvikling og bruges i praksis. Gennem 1:1 afprøvninger af fx. nedlæggelse
og omdannelse af p-pladser, organisering af events der samler befolkningen på ny måder, eller igennem indtagelse af tomme bygninger, får borgere og politikere værdifulde erfaringer for, hvad det rent faktisk betyder for byen. Samtidig er der plads til justeringer eller forkastelse af løsningsmodeller, baseret på evalueringer af de tests, der gennemføres i byen.” 

Hvis byen skal fremstå sammenhængende og aktørerne skal trække i samme retning, er det vigtigt at de forskellige aktører forstår strategien, at den giver mening for dem og at den tilbyder enkle og tilgængelige redskaber, som gør det nemt at implementere strategien – selv i de små projekter.

 

43165822_305186323408244_344470318603042
42205998_1833110190143054_53733246636549
folkeparken.jpg
folkeparkdrone-1.jpg
Se også