Vi udbyder
ByCoaching

Ønsker I et udefra perspektiv på jeres projekter?

Ønsker I retning i jeres projekter?

Ønsker I inspiration og best practice input til jeres fremadrettede udvikling?

 

til kommuner, virksomheder, lokale foreninger og institutioner som arbejder med udvikling af deres lokalområde, bydel eller by.

 

Vi har viden og erfaringer med projekter indenfor byudvikling, udvikling af landområder, landsbyklynger, samt destinations- og turismeudvikling.

 

 

Bycoaching består af:

 

1 møde:

Vi lytter, samtaler og stiller de spørgsmål, som vi qua vores udefra perspektiv kan stille. Vi rådgiver jer undervejs og stiller kritiske spørgsmål.

 

1 moodboard:

Vi laver et moodbord som visuelt giver retning og som kondenserer og nuancerer jeres udgangspunkt. Hvilke indsatser kan i slå sammen? Hvilke projekter skaber mest værdi, og genererer det største potentiale, set udefra. Og hvilke projekter kan sættes ind for at opnå konkrete mål.

 

1 notat:

Vi sammenfatter et skriv,

der reflekterer over:

 

Hvad vi ved om jeres problemstillinger … hvilken viden og indsigter har vi. Hvilke rapporter, statistikker og hvilke best practice projekter er værd at sætte retningen efter.

 

Hvad hørte vi på mødet … hvordan har i beskrevet jeres problemstillinger, og hvordan opfatter vi dem. Hvilke muligheder ser i, hvilke muligheder ser vi.

 

Hvad foreslår vi at I fokuserer på … hvilke projekter kan sammenflettes og give en stærkere sammenhængskraft og hvilke indsatser kan give jer mere klarhed og fremdrift. Dertil beskriver vi mere konkret forslag til fremtidige processer, modningsprojekter, udviklingsprojekter

med mere.

 

Destinationsudvikling i Jammerbugt kommune
Se også