Vi arbejder strategisk med 
Byudvikling
 

Strategien skal kunne opfange nye ressourcer, idéer, projekter og initiativer – som kan understøtte strategien i øjenhø­jde.

 

En bystrategi er et fleksibelt og robust styringsredskab. En bystrategi er helhedsori­enteret og dynamisk, som kan anvendes på flere forskellige niveauer. For at sikre strategiens virke og værdi i praksis, fokusere vi på at den skal brede sig ud til mere end blot handlingsplaner og styrede indsatser – den skal leve i de mennesker, der færdes i området, og det skal være en fælles fortælling, som alle føler ejerskab til. Strategien skal kunne opfange nye ressourcer, idéer, projekter og initiativer – som kan understøtte strategien i øjenhø­jde med de mange aktører, for dermed at skabe forbindelser og relationer på kryds og tværs af generationer, religion­er, kvarterer og interesser.

Sammen udarbejder vi en langsigtet strategi og en konkret handlingsplan. Den langsigtede strategi består af et fysisk hovedgreb, der understøtter områdets udvikling. Grebet skal skabe fysisk sammenhæng og ligevær­dighed mellem by og de omkringliggende omgivelser. Strategien suppleres med en handlingsplan, som bl.a. indeholder retningslinjer for en organisering, der fremadrettet sikrer, at forskellige perspektiver tages i betragtning. Eksempelvis hvordan der kan skabes sammenhængskræft mellem kommunen, foreninger og øvrige formelle og uformelle netværker. Endvidere indeholder handlingsplanen en procesplan og forslag til konkrete tiltag og indsatser. 

 

Destinationsudvikling i Jammerbugt kommune
Se også