Vi arbejder med udvikling af lokalmiljøer. Alle vores projekter tager afsæt i strategisk tænkning på et social, fysisk og organisatorisk niveau.

Odder Bymidte

Igennem strategisk aktionsplanlægning udvikler vi en ny strategi for Odder bymidte. En strategi som tilgodeser godt indhold på byens torve samt udvikling af fysiske projekter. Vi bruger 1:1 afprøvninger som afsæt for en strategi med stor folkelig og politisk opbakning på kort, mellemlang og lang bane. 

Et samarbejde med:

Odder Kommune 

Realdania

Håndværkskollegiet i Horsens

BRFfonden har sat et ambitiøst mål om at skabe fantastiske rammer for håndværksstuderende i Danmark. Vi har igennem et nært samarbejde, med topaktører herunder studerende og pionerer 

indenfor håndværk i Danmark, udarbejdet et byggeprogram der sætter standarden for Håndværkskollegiet og som agerer som rettesnor for arkitekter, håndværkere og ingeniørens arbejde igennem byggefasen. 

Et samarbejde med:

BRFfonden

Haderslev Bymidte

Den strategisk udviklingsplan, skal sætte gang i bevægelsen hen mod en ny, fortælling omkring byens udviklingsmuligheder. Strategien skal angive retningen for, hvordan bymidtens identitet styrkes med afsæt i det potentiale, der ligger i kulturarven og en nye stærke forbindelser i bymidten. Projektet tager afsæt i aktionsplanlægning, hvor en række afprøvninger vi danne grundlag for beslutninger i udviklingsprocessen. 

Et samarbejde med:

Haderslev Kommune 

Realdania

The Game Mile

En klynge af spilrelaterede uddannelser og virksomheder har etableret sig i Grenå. Vi understøtter udviklingen af et fælles platform og en samlet identitet som afsæt for områdets udvikling. I Grenå er der et stort ønske om at gøre noget mere for de unge, så de ”bliver lidt længere” det væver vi sammen med ønsket om at styrke spiludviklingen igennem en fysisk installation som et nyt samlingspunkt i byen. 

Et samarbejde med:

Norddjurs Kommune

Bagsværd i social balance

Med Gladsaxe Kommunes vision om at ’alle bydele skal være i social balance og at det sted man vokser op må ikke i sig selv være begrænsende for muligheden for at leve et selvstændigt, aktivt og ansvarligt liv’ var vores opgave at skabe og facilitere en åben, ligeværdig og handlingsmotiverende kultur i arbejdet med den strategiske  udviklingsplan for Værebro Park og Bagsværd i social balance.

Et samarbejde med: 

Gladsaxe Kommune

Boligselskabet DAB og GAB

Realdania

CFBO

Scoop Communications

Pluss

Ejstrupholm Bymidte

I samarbejde med Ejstupholmerne i har vi udviklet en indstilling til Lokalplanen der har til formål at skabe bedst muligt vilkår for udviklingen i Ejstrupholm. Igennem små aktioner har vi diskuteret byens potentialer blandt andet igennem en workshop med unge hvor vi har bygget en Mobilstue der tester nye muligheder for ophold i bymidten.

Et samarbejde med:

Ikast Brande Kommune 

Sorring Voel Landsbyklynge

Igennem strategisk aktionsplanlægning udvikler vi en ny strategi for Odder bymidte. En strategi som tilgodeser godt indhold på byens torve samt udvikling af fysiske projekter. Vi bruger 1:1 afprøvninger som afsæt for en strategi med stor folkelig og politisk opbakning på kort, mellemlang og lang bane. 

Et samarbejde med:

Odder Kommune 

Realdania

Naturby Gjern

Hele Landet - Sociale Arkitekter har udarbejdet en strategisk udviklingsplan for Gjern by. Udviklingsplanen har dannet grundlag for, hvordan man kan gentænke og revitalisere Gjern som Naturby - dvs. en by, der eksisterer på naturens præmisser. En by, der er inspireret og farvet af den omgivende natur, både fysisk, organisatorisk og kulturelt. 

Et samarbejde med:

GAU ApS 

Silkeborg Kommune