5 gode råd om afholdelse af digitale workshops

200609_digital_workshop_JMj.png

1

Lav en realistisk rollefordeling

Til en digital workshop er der til forskel fra mange analoge workshops, en del teknik at holde styr på. Det kan være svært at være både facilitator og teknisk ansvarlig samtidig. Det er svært at inddele deltagerne i grupperum samtidig med at man præsenterer en oplæg. Keep it simple og del rollerne op. Hav en teknisk hotlinje klar til alle dem der har behov for hjælp. 

2

Inddel i mindre dialoggrupper

Som i almindelige møder er det rigtig svært at have en diskussion i et stort forum. Derfor er det en fordel at have en del af mødet i mindre grupper, hvor man kan diskutere forskellige emner. Udpeg en ordstyrer som kan facilitere mødet og hjælp dem godt på vej. Det er bedst at gruppestørrelserne er mellem 6-10 personer. Grupperne kan planlægges inden, hvis man kender deltagerlisten og folk skal bruge deres rigtige navne, ikke forkortelser eller kælenavne. Deltagere der er ”med på en lytter” skal ikke tælles med i gruppestørrelsen.

3

Lav en ’live’ opsamling alle kan se

Det kan være svært at følge med hele tiden og holde et fælles fokus – også når det foregår over video. Nogle gange er der en dårlig forbindelse og en deltager går glip af en hovedpointe. Der er det vigtig at have løbende opsamlinger i løbet af mødet, hvor de vigtigste pointer bliver opridset igen. Fx kan et værktøj som et digitalt whiteboard bruges til at lave et fælles overblik. Kopier fx nogle dagsordenpunkter eller spørgsmål ind, og udfold med hovedpointer og stikord. Så ved deltagerne, hvor mødet bevæger sig hen.

 

4

Optag og gem mødet

En af de store fordele ved video møder er at man kan gemme mødet og gå tilbage til det, der blev snakket om. Det giver et stort datagrundlag, og kan hjælpe en videre i processerne. Der er selvfølgelig regler om GDPR der skal overholdes, og det skal nævnes i mødet, hvis man optager samtalerne.

 

5

Lav en briefing og debriefing

Selvom om vi ikke kan mødes i store grupper, er det stadig en god ide at dem, der skal lede mødet og ordstyrer sidder i samme bygning. Det giver mulighed for en fælles gennemgang af programmet og genopfriskning på de enkelte deltagers rolle. Tekniske værktøjer og andre funktioner kan ligeledes gennemgås forud for mødets start. Efter mødet kan ordstyrerne ligeledes samles til en fælles opsamling på workshoppen og man kan sågar dele uheld og successer – og spise en sandwich. 

Besøg

 

Hele

Landet

Sociale

Arkitekter