Vi arbejder strategisk med 
Naturbyer
 

Der er mange triste og uskønne byer i Danmark. Det vil vi gerne lave om på!

Affolkning og negative udviklingsspiraler har været i gang i flere årtier i store dele af Danmark. Med kommunesammenlægningen i 2007 slukkede lyset på rigtig mange rådhuse og dermed håbet om positiv udvikling i mange lokalsamfund.

Den negative udviklingsspiral har efterhånden sat tydelige spor både fysisk og socialt, i form af tomme butikker, forfaldne bygninger, misligholdte uderum og en skæv befolkningssammensætning – kort sagt har vi mange triste og uskønne byer i Danmark. Det vil vi gerne lave om på!

 

Mange lokalsamfund ligger i smuk og sårbar natur og vi må forholde os aktivt til, hvilke rammebetingelser disse områder skal gives, så de har en reel mulighed for skabe udvikling lokalt gennem en kvalitativ udnyttelse af de stedbundne kvaliteter, som naturen og byen samt dets borgere og virksomheder rummer.

 

Når vi udvikler naturbyer bygger vi på fire principper, der kan være med til at sy by, natur og landskab sam­men til en smuk og bæredygtig helhed:

 

  • Vi klipper i byen, så naturen kan vokse frem

 

  • Vi forbinder os og bygger bro, så vi kan komme ud i naturen

 

  • Vi skaber mulighedsrum, så vi kan opholde os i na­turen

 

  • Vi genopretter naturen, så vi kan bo i den

Destinationsudvikling i Jammerbugt kommune
Stor lokal opbakning til transformationsprojektet.
Destinationsudvikling i Jammerbugt kommune
Det nye byrum i Gjern bymidte i brug. Den midlertidige forstyrrelse har givet ny tanker om bynatur i bykernen.
Projektet er udarbejdet i regi af Arkitema Architects.
Se også