Vi arbejder strategisk med 
Turismeudvikling
 

Engagementet hos både turisten og den lokale kan blive større ved at sammentænke erhverv, turisme og lokalmiljøer.

 

Vi har igennem årtier taget stilling til vores landområder gennem en restriktiv lovgivning, der beskytter naturområder og kyststrækninger, men vi har ingen restriktioner for hvordan vi undgår at turismetiltag ødelægger lokalsamfundenes identitet og iboende kvaliteter.

 

Ved at se en destination som et narrativ, der fortæller om en historie, en tid og et sted, ved vi at man kan skabe et mere sammenhængende oplevelsesforløb, hvor rejsen mellem steder i ligeså høj grad udgør en del af det samlede indtryk.

Destinationsudvikling handler derfor om det, der gør et sted særligt og om det der binder steder sammen.

 

Ved at vil synliggøre steders fortællinger og udfolde rumlige arkitektoniske potentialer, kan engagementet hos både turisten og den lokale blive større ved at sammentænke erhverv, turisme og lokalmiljøer.

 

Når vi udvikler destinationer bygger vi på tre principper, der syer erhverv, turisme og lokalmiljøer sammen til en samlet helhed:

 

  • Frontstage/backstage             (Forside/bagside)

 

  • Centralisering/decentralisering (Samle/sprede)

 

  • Arnesteder for social interaktion        (Social arena)

Destinationsudvikling i Jammerbugt kommune
Se også