Vi holder af personlig kontakt og direkte kommunikation. Vi er en broget flok der ønsker

mere sammenhængskraft i Danmark. 

Niels

Ove

Kildahl

Partner

Arkitekt MAA

København

Heidi

Lyng

Partner

Proceskonsulent

Arkitekt MAA

København

Sille

Askefrø

Bjørn

Partner

Proceskonsulent

Arkitekt MAA

Gellerup

Jacob

Jørgensen

Praktikant

Arkitektskolen Aarhus

Jacob@helelandet.dk  

21 94 82 12

København

Lene

Lottrup

Proceskonsulent

Arkitekt MAA

Gellerup

Morten Kirkeby Petersen

Studentermedhjælper

AAU Urban Planning and Management 

Morten@helelandet.dk  

29 65 09 53

København

Harald

Emil

Askefrø

Byudviklerlærling

Gellerup

Vi holder af kulturarven og ser store bevaringspotentialer i bygninger i hele landet.

Derfor bor vi i dem og udvikler dem.

KollektivByen i Gellerup er et ambitiøst og veldrevet virksomhedsfællesskab samlet på 3. sal i originale modernistiske bygninger fra 1972, med udsigt til Aarhus Bugt, Brabrand Sø og Karen Blixen Boulevard. Vi bor i et virksomhedsfællesskab der består af virksomheder i størrelsesorden 1-7 personer og en række 

forskellige fagligheder. Vi samarbejder på kryds og tværs, harfagfælleskaber, frokostfælleskab og sparrer med hinanden. Vi er engageret i Foreningen Kollektivbyen der arbejder for at udvikle bygningen og undgå nedrivning. 

Gellerup 
Kontorfælleskabet KollektivByen

På Strandgade 52 på Christianshavn i en gammel værftsbygning fra 1738, bor vi i et kontorfællesskab. Bygningen ligger på Wilders plads der er en central del af Københavns kulturarv, og som stadig idag balancerer et levende miljø i bevaringsværdige rammer. 

Andreas Bjørn, der var købmand og handlede med alskens varer, heriblandt tømmer og kanoner ejede bygningen, der igennem tiden blandt andet har været nabo til Gasolins øvelokaler, her blev æggebakkerne ifølge vores nabo, der er restauratør, først pillet ned da de overtog bygningen for 30 år siden.  

Christianshavn 
Kontorfælleskab
Lær mere om vores
GellerupKontorfælleskabet KollektivByen
Christianshavn - Kontorfællesskab
Job I Hele Landet?
CVR
Nyheder