Hele Landet er en holdningsbetonet virksomhed der samarbejder nært med kommuner, offentlige og private organisationer om strategisk og fysisk udvikling. Vi arbejder for øget værdiskabelse på både et socialt, fysisk og organisatorisk niveau. Vi tænker i netværk og forbinder mennesker og ressourcer med hinanden - nye netværk øger sammenhængskraften

Helhedsorienteret tilgang:

Vellykkede projekter er helhedsorienterede og har et fælles værdigrundlag, der samtænker vision, strategi og konkrete handlinger - således at der er sammenhæng mellem det mere abstrakte og det helt konkrete. Værdigrundlaget mener vi bør funderes gennem tre niveauer: organisatorisk, socialt og fysisk. En forandring på et niveau vil ofte have indflydelse på de to andre, og tilsvarende kan en forandring understøttes når alle tre niveauer tænkes ind. Derfor arbejder vi med en helhedsorienteret tilgang til alle vores projekter.

 

Proces og metode:

Vi skaber værdi gennem samarbejdsdrevne og faciliterede processer. Hos Hele Landet har vi flere uddannede proceskonsulenter, og vores værktøjskasse bugner af kreative procesredskaber og grundlæggende værktøjer til styring af tid, proces og kvalitet.

 

Vi fokuserer på at gøre det ubevidste – bevidst, skabe fælles mening og læring, og sikre sammenhæng gennem alle projektets faser. Det gør vi gennem målrettede og faciliterede aktiviteter, der hjælper de deltagende aktører til at udfolde, strukturere og prioritere forskellige elementer i projektet og derigennem give værdifuldt input til næste skridt i processen. 

 

For os er ingen projekter ens, så derfor skræddersyr vi processen og benytter de redskaber, der egner sig bedst. En veltilrettelagt og vedkommende proces skaber nemlig engagement og ejerskab. 

 

Vi tales ved

Vi insisterer på at stille spørgsmålstegn ved relevansen af de nuværende fremgangsmetoder og processer, og ønsker at ny-

og sammentænke de mange muligheder, vi ser omkring os. 

 

Vi rådgiver igennem hele processen fra start til slut 

– fra analyse og strategi til implementering, ibrugtagning

og evaluering.

Vores arbejdsform er åben og inkluderende i forhold til projektets brugere og interessenter, og arbejdsformen er kreativ og lærende.

Lær mere om vores

Strategiske afprøvninger i 1:1

Vi har rigtig gode erfaringer med at bruge midlertidig arkitektur, aktiviteter og events, som format for en bred involveringsproces – vi kalder dem strategiske afprøvninger. Afprøvninger kan være en fysisk eller organisatorisk forandring, som kan bruges som løftestang, enten som forberedelse til en større forandring eller som en markering og manifestation når forandringen indtræder. Midlertidigheden gør det muligt at eksperimentere og tage chancer. Det uventede og svært opnåelige kan skabes, og vise nye veje – og midlertidige afprøvninger kan frembringe nye narrativer om et sted og tillægge det ny værdi og muligheder.

Derudover giver det brugerne mulighed for at kvalificere diskussionerne om, hvorvidt værdiskabelse i det afprøvede projekt er større end i de eksisterende forhold – og det er vores erfaring, at vi ved brug af strategiske afprøvninger får feedback og skabt en dialog med en meget bredere målgruppe.